บริษัทเซอร์รี่ เมดิคอล ไซแอนซ์ รีเซิร์ช จำกัด เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ยาสมุนไพร “Light Water” ส่งจำหน่ายประเทศญี่ปุ่น

     หมอแมว ธัญญารัตน์ อารีชม ที่ปรอ่านเพิ่มเติม “บริษัทเซอร์รี่ เมดิคอล ไซแอนซ์ รีเซิร์ช จำกัด เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ยาสมุนไพร “Light Water” ส่งจำหน่ายประเทศญี่ปุ่น”