“กระทรวงเกษตรฯ”ชงงบเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบโรคลัมปีสกิน “เฉลิมชัย”มอบกรมปศุสัตว์ผนึก”ม.จุฬาฯ.-ม.เกษตรฯ.”เป็นแกนAIC เร่งพัฒนาวัคซีนสัตว์จากพืช(Plant based Vaccine)เมดอินไทยแลนด์เป็นครั้งแรก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลอ่านเพิ่มเติม ““กระทรวงเกษตรฯ”ชงงบเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบโรคลัมปีสกิน “เฉลิมชัย”มอบกรมปศุสัตว์ผนึก”ม.จุฬาฯ.-ม.เกษตรฯ.”เป็นแกนAIC เร่งพัฒนาวัคซีนสัตว์จากพืช(Plant based Vaccine)เมดอินไทยแลนด์เป็นครั้งแรก”