วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงนามพัฒนาหลักสูตร สาขาการดนตรี ร่วมกับ บริษัท ลายไทย เรคคอร์ด

ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น : เมื่อวันทอ่านเพิ่มเติม “วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงนามพัฒนาหลักสูตร สาขาการดนตรี ร่วมกับ บริษัท ลายไทย เรคคอร์ด”