ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 ล้านโดส

20 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย พลอากาศตรี นอ่านเพิ่มเติม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 ล้านโดส”