ส่งต่อน้ำใจ ! คณะผู้ใจบุญ ร่วมถวายและบริจาคอาหารและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลสงฆ์และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.  พ.ต.ออ่านเพิ่มเติม “ส่งต่อน้ำใจ ! คณะผู้ใจบุญ ร่วมถวายและบริจาคอาหารและน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลสงฆ์และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี”

ไกอะ คอร์ปอเรชั่น ชี้แจง: ไม่เกี่ยวข้องการผลิตถุงมือยางคุณภาพต่ำ หลังกระทบความเชื่อมั่นพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ไกอะ คอร์ปอเรชั่น” ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีข่าอ่านเพิ่มเติม “ไกอะ คอร์ปอเรชั่น ชี้แจง: ไม่เกี่ยวข้องการผลิตถุงมือยางคุณภาพต่ำ หลังกระทบความเชื่อมั่นพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง”