“เฉลิมชัย”เดินหน้า”5ยุทธศาสตร์”ฝ่าวิกฤตโควิด จับมือเอกชนเร่งพัฒนาแอร์คาร์โกพร้อมตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารเพิ่มศักยภาพการส่งออกเริ่มแห่งแรกที่ดอนเมืองก่อนขยายไปสุวรรณภูมิ ตั้งเป้าฮับอาเซียน

 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอ่านเพิ่มเติม ““เฉลิมชัย”เดินหน้า”5ยุทธศาสตร์”ฝ่าวิกฤตโควิด จับมือเอกชนเร่งพัฒนาแอร์คาร์โกพร้อมตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารเพิ่มศักยภาพการส่งออกเริ่มแห่งแรกที่ดอนเมืองก่อนขยายไปสุวรรณภูมิ ตั้งเป้าฮับอาเซียน”

ก้อง ห้วยไร่ กับ หลานหนุ่ย ลายไทย จับมือทำโปรเจ็คอีสานจังคัก “นักสู้ตีนเปล่า”

ศิลปิน: ก้อง ห้วยไร่  Ft. หลานหนุ่ย ลายไทย เพลง: นอ่านเพิ่มเติม “ก้อง ห้วยไร่ กับ หลานหนุ่ย ลายไทย จับมือทำโปรเจ็คอีสานจังคัก “นักสู้ตีนเปล่า””

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์) สำนึกรักบ้านเกิด ร่วมด้วยช่วยกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ใช้เยี่ยวยาผู้ป่วย

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สุรชอ่านเพิ่มเติม “ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์) สำนึกรักบ้านเกิด ร่วมด้วยช่วยกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ใช้เยี่ยวยาผู้ป่วย”