ถาวร ศรีอรัญ หนุ่มกาฬสินธุ์ ผู้พลิกชีวิตสู่อาณาจักร แดงเจริญแสตนเลส อยุธยา

วันที่ 16 มิ.ย.2564 คุณถาวร ศรีอรัญ ผู้บริหาร แดงเจริญแอ่านเพิ่มเติม “ถาวร ศรีอรัญ หนุ่มกาฬสินธุ์ ผู้พลิกชีวิตสู่อาณาจักร แดงเจริญแสตนเลส อยุธยา”