มูลนิธิรักกัน เราทำได้ มอบทุนสนับสนุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤติ รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิรักกัน เราทำได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมขนาด 500 ตันต่อวัน และ1,000 ตันต่อวัน มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในการก่อสร้าง/ปรับปรุง การขยายบริการทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤติ และหอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก รวมถึงส่วนงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยมี นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด

ทั้งนี้ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเงินดังกล่าวผ่านมูลนิธิรักกันเราทำได้ เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนรอบโรงกำจัดขยะฯ ในการนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่รัศมีการดูแล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของประชาชน และชุมชนให้ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลแพลตตินัม และประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบให้ ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลสูงสุดของการคัดเลือกในครั้งนี้ จากจำนวนสถานประกอบการ กว่า 600,000 แห่ง ที่ดำเนินการ โดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นโรงกำจัดขยะแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งตอกย้ำถึงมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระดับสากลได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: