RUN นำ 8 ผลงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ร่วมโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

               กรุงเทพฯ – 20 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายพันธอ่านเพิ่มเติม “RUN นำ 8 ผลงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ร่วมโชว์ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565””