แก๊งซ่า ทะลุมัลติเวิร์ส กำกับโดย เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ละครน้ำดีส่งเสริมเยาวชนรักครอบครัว

ชื่อ อังกูร ทิมอุบล ศึกษาทางด้านโหราศาสตร์ไทยวิชาการให้อ่านเพิ่มเติม “แก๊งซ่า ทะลุมัลติเวิร์ส กำกับโดย เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ละครน้ำดีส่งเสริมเยาวชนรักครอบครัว”