องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) โชว์เทคโนโลยีอวกาศ จับมือจีสด้า (GISTDA) หวังสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ที่แรกในเอเชีย

               องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospaceอ่านเพิ่มเติม “องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) โชว์เทคโนโลยีอวกาศ จับมือจีสด้า (GISTDA) หวังสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ที่แรกในเอเชีย”