รองปลัด ศธ.  “สุทิน แก้วพนา”  มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

              เช้าวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุทิน อ่านเพิ่มเติม “รองปลัด ศธ.  “สุทิน แก้วพนา”  มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ”

ชาวบ้านจ.สระแก้ว ร้องเรียน ผ่าน “ทรงกลด ใสแก้ว” ช่วยส่งต่อการแก้ไขปัญหา

ชาวบ้านร้องเรียน ผ่านคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระอ่านเพิ่มเติม “ชาวบ้านจ.สระแก้ว ร้องเรียน ผ่าน “ทรงกลด ใสแก้ว” ช่วยส่งต่อการแก้ไขปัญหา”