บจก.ไทยซีบีจี  มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รร.แพทย์แผนไทย  ผนึกกำลัง MOU 4 ฝ่าย ลุยวิจัยกัญชา กัญชง สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรฯ

บจก.ไทยซีบีจี โดย นายวิทยา หลิวจันทร์พัฒนา ประธานบริษัทอ่านเพิ่มเติม “บจก.ไทยซีบีจี  มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รร.แพทย์แผนไทย  ผนึกกำลัง MOU 4 ฝ่าย ลุยวิจัยกัญชา กัญชง สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรฯ”