“มาวันเดีย​ว​ เที่ยว​ 3​ ภู​ เลย” ตอนที่ 4

     เมื่อคืน​ มีการเลี้ยงฉลองด้วยออ่านเพิ่มเติม ““มาวันเดีย​ว​ เที่ยว​ 3​ ภู​ เลย” ตอนที่ 4″

ประกาศผลการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา : ไดอ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021”

“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” จัด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565” สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ อ่านเพิ่มเติม ““สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” จัด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565” สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”