นานาชาติปลื้ม “เพชรบุรี”  อพท. ผลักดันสมศักดิ์ศรีเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร  

อพท. ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูอ่านเพิ่มเติม “นานาชาติปลื้ม “เพชรบุรี”  อพท. ผลักดันสมศักดิ์ศรีเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร  “