เวทีประชันความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ  American Standard Design Award 2023 (ASDA) เชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการออกแบบส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด ‘A Home to Love, A Space for Everyone’ เปิดโลกแห่งจินตนาการใหม่ในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนในหลายช่วงวัย

          อ่านเพิ่มเติม “เวทีประชันความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ  American Standard Design Award 2023 (ASDA) เชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาการออกแบบส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด ‘A Home to Love, A Space for Everyone’ เปิดโลกแห่งจินตนาการใหม่ในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนในหลายช่วงวัย”

กวินฯ จัด 3 งานแสดงสินค้านานาชาติส่งท้ายปีต้นรับไฮซีซัน

               กวิน อินเตอร์เทรด เปิด 3 งานแสดงสินค้านาอ่านเพิ่มเติม “กวินฯ จัด 3 งานแสดงสินค้านานาชาติส่งท้ายปีต้นรับไฮซีซัน”