สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 (ABAC 2022) เผยผลสำรวจจากภาคธุรกิจพร้อมการเปิดตัวหนังสั้นในธีม“Business of the People”สะท้อนพันธกิจABAC ที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนร่วมขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีร่วมกัน

         &อ่านเพิ่มเติม “สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 (ABAC 2022) เผยผลสำรวจจากภาคธุรกิจพร้อมการเปิดตัวหนังสั้นในธีม“Business of the People”สะท้อนพันธกิจABAC ที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนร่วมขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีร่วมกัน”

ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ร่วมกับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ VIRAL VDO IDEA ระดับมหาวิทยาลัย  University Viral VDO IDEA competition 2022

               บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด  บริอ่านเพิ่มเติม “ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ร่วมกับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ VIRAL VDO IDEA ระดับมหาวิทยาลัย  University Viral VDO IDEA competition 2022”