ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนธุรกันดาร ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปาน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

               วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๓.อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนธุรกันดาร ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปาน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี”

ประเทือง แซ่เอี๊ย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9 ทรงจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย

         &อ่านเพิ่มเติม “ประเทือง แซ่เอี๊ย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9 ทรงจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย”