วศ. พัฒนา PAPR หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR ที่ใช้ในโรงพยาบาล ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ

     วศ.จึงพัฒนาเครื่องมือและงานบริการทดสอบ ชุด PAPR ทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย จากการระบาดของโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ วชิรพยาบาล สจล. และภาคเอกชนต่างๆ เป็นต้น

       ชุด PAPR หรือ Powered air purifying respirator with a helmet or a hood for medical and health care personnel เป็นอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สวมใส่ในขณะดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการรั่วซึมเข้า (total inward leakage) ความสามารถในการจ่ายอากาศ (air supply) และ การต้านการหายใจ (breathing resistance) ปัจจุบัน วศ.เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการทดสอบรายการดังกล่าวได้นะคะ

     หากมีผู้ผลิตรายใดมีความประสงค์ที่จะรับบริการทดสอบชุด PAPR และผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร ☎02-201-7000 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ ทางอีเมล ekarat@dss.go.th

ด้วยความห่วงใยจาก #กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: