พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดตัวโครงการส่งเสริมอุอ่านเพิ่มเติม “พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล”

“เดทตอล” ปกป้องสุขอนามัยผู้ป่วย Home Isolation มอบกล่อง “ยิ้มส่งใจ ปลอดภัยถึงบ้าน” ผ่าน 41 โรงพยาบาล

เดทตอล ปกป้องสุขอนามัยคนไทย มอบกล่อง “เดทตอล ยิ้มส่งใจ อ่านเพิ่มเติม ““เดทตอล” ปกป้องสุขอนามัยผู้ป่วย Home Isolation มอบกล่อง “ยิ้มส่งใจ ปลอดภัยถึงบ้าน” ผ่าน 41 โรงพยาบาล”