มอบถุงยังชีพจากใจนมไทย-เดนมาร์คพี่น้องสื่อมวลชน

              นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยอ่านเพิ่มเติม “มอบถุงยังชีพจากใจนมไทย-เดนมาร์คพี่น้องสื่อมวลชน”