สยามไวเนอรี่ ห่วงใยเยี่ยวยา ช้างไทย-สัตว์นานาชนิด ส่งเงินสนับสนุนช่วยเหลือ 3,000,000 บาท

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับแต่เดอ่านเพิ่มเติม “สยามไวเนอรี่ ห่วงใยเยี่ยวยา ช้างไทย-สัตว์นานาชนิด ส่งเงินสนับสนุนช่วยเหลือ 3,000,000 บาท”