“พลเอก ประวิตร” ห่วงฝนตกหนักช่วง 3 เดือนนี้ สั่ง สทนช.ตรวจความพร้อมพื้นที่รับน้ำนองลุ่มน้ำภาคกลาง หนุนทุ่งท่าวุ้ง – ผักไห่ – เจ้าเจ็ด…โมเดลแก้มลิงตามระบบผังน้ำ

“พลเอก ประวิตร” ห่วงฝนตกหนักช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ สั่ง อ่านเพิ่มเติม ““พลเอก ประวิตร” ห่วงฝนตกหนักช่วง 3 เดือนนี้ สั่ง สทนช.ตรวจความพร้อมพื้นที่รับน้ำนองลุ่มน้ำภาคกลาง หนุนทุ่งท่าวุ้ง – ผักไห่ – เจ้าเจ็ด…โมเดลแก้มลิงตามระบบผังน้ำ”