วศ.ร่วมทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่อ่างศิลา จ.ชลบุรี ติดตามการดำเนินงาน U2T

    วันที่ 14 ส.ค. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิอ่านเพิ่มเติม “วศ.ร่วมทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่อ่างศิลา จ.ชลบุรี ติดตามการดำเนินงาน U2T”