โครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับ บ.พุทธธรรมประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัดทุกท่าน มูลค่ากว่า 26,450,000 บาท

              วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง มีความห่วงใยสุขภาพพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัดทุกท่าน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ Covid-19 จึงมอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ มูลค่ากว่า 26,450,000 บาท

โดยมี พญ.อมราภรณ์  วิเศษสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณนรินทร์ ปัญญานนทชัย กรรมการผู้จัดการ , พญ.ภัทริน บุญนำ ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัย , คุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ CEO บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด , คุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล CEO บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด และคุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ ผู้บริหารฝ่ายภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร  มอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ  ให้กับคุณพิษณุ หริกจันทร์  ประธานกรรมการ , คุณอนันต์ เพชรบูรณ์  รองประธานกรรมการคนที่ 1, คุณชฤทธิ์ เพ็ชรศรีประสิทธิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 , คุณชัยศรี โชติรุ่งโรจน์  รองประธานกรรมการคนที่ 3 , คุณสุมณฑา  ประสงค์ศรี ผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ

พญ.อมราภรณ์  วิเศษสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ตนเองเติบโตจากสหกรณ์ฯ ได้ทุนเรียนดีจากสหกรณ์ฯ ถึงได้เป็นหมอถึงทุกวันนี้ สหกรณ์ฯนั้นสอนให้รู้จักเก็บเงิน เพื่อเป็นทุนในการเป็นนักเรียนแพทย์ ซึ่งพอเรียนจบมาเงินก้อนที่ได้ก็นำไปส่งน้องชายให้เรียนจบแพทย์อีกคน นอกจากนี้สหกรณ์สอนเรื่องการลงทุน การมอบกรมธรรม์โควิด -19 เพราะคิดว่า ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงาน “

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ท่านมีเจตนารมณ์ที่อยากดูแลสุขภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางสหกรณ์ฯ จึงมอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ ส่วนบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสโลแกน “พุทธธรรมนำพา ชาวประชาเป็นสุข”  ถึงแม้จะไม่สบายหรือติดโควิด-19 แต่ก็ยังมั่นใจว่ามีคนดูแล หมอรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มอบกรมธรรม์ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

ทั้งนี้คุณพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า “ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์การยางฯ ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประโครงการคืนคุณแผ่นดิน ที่มอบสิ่งดีดีให้กับทางสหกรณ์ฯมาโดยตลอด ขอบคุณที่มอบกรมธรรม์โควิด-19 เจอ จ่าย จบ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน ตามเจตนารมณ์ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นความเมตตาที่ท่านได้มอบกรมธรรม์โควิด-19 เจอ จ่าย จบ ให้ไม่ต้องเสียอะไรสักบาท ซึ่งท่านเป็นผู้จ่ายค่าประกันให้เอง”

“ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ขอบคุณในความเมตตา ทางสหกรณ์ฯมีความยินดีที่จะร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศชาติ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ตามที่โครงการคืนคุณแผ่นดินดำเนินการอยู่ “

นอกจากนี้คุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ CEO บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด และ คุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล CEO บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด ได้หารือกับคุณพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการ เกี่ยวกับโครงการสหกิจชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันราคาถูก โดยตั้งเป็นสหกรณ์บริการ

โครงการคืนคุณแผ่นดิน  ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ อาทิ สืบทอดโครงการพระราชดำริ , คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน วิทยากรพิเศษบรรยายด้านสื่อโซเชียลแก่นักศึกษา อาจารย์พิเศษบรรยายการทำงานเพิ่อสังคม(จิตอาสา), แอปพลิเคชั่น M-Help Me ป้องกัน ช่วยเหลือ สื่อสาร , โครงการบริจาคยา , โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง , โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ , อาสาสมัครจราจร(อส.จร.) , กำลังพลอาสา ,  ทำนุบำรุงอนุสาวรีย์ ,โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน , โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ , โครงการคนไอทีเพื่อพัฒนาชาติ , โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา , โครงการมีเพื่อนเป็นหมอ มีหมอเป็นเพื่อน , โครงการสหกิจชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ , โครงการนักรบเสื้อกาวน์ , โครงการสหกรณ์เพื่อชาติ ฯลฯ

สำหรับบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นปีที่ 24 และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการและลดภาระความเสี่ยงภัยของลูกค้าให้เหมาะสมและครบถ้วน อาทิ ประกันภัยคนว่างงาน , ประกัน Covid-19 , ประกันรถยนต์ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) , การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ,การประกันอุบัติเหตุกลุ่มและ ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง  หากท่านใดมีความสนใจกรมธรรม์ดีๆ ความคุ้มครองเกินคุ้ม จากบริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-1054689

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: