ทางเลือกใหม่ในยุค New Normal ช่วง อยู่บ้านช่วยชาติ กับ รายการ วันนี้ ที่ฟ้าใส กับ แนนซี่. ทรัพย์สมัย ที่ กรุงไทยทีวี

แนนซี่ ทรัพย์สมัย ผู้บริหาร เอ็นเค.เอ็กซเพรส กรุ๊ป และ อ่านเพิ่มเติม “ทางเลือกใหม่ในยุค New Normal ช่วง อยู่บ้านช่วยชาติ กับ รายการ วันนี้ ที่ฟ้าใส กับ แนนซี่. ทรัพย์สมัย ที่ กรุงไทยทีวี”