ผู้การปทุมธานี เข้ม..ตั้งจุดคัดกรอง 4 จุด 2 ตลาด ป้องกันโควิด-19 ระบาด พื้นที่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปอ่านเพิ่มเติม “ผู้การปทุมธานี เข้ม..ตั้งจุดคัดกรอง 4 จุด 2 ตลาด ป้องกันโควิด-19 ระบาด พื้นที่ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี”

บช.น. ร่วมกับ คณะกรรมาธิการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมโครงการ “นักสืบสีขาว ต้านยาเสพติด”

วันที่ 22 ก.พ.64 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตราอ่านเพิ่มเติม “บช.น. ร่วมกับ คณะกรรมาธิการตํารวจ สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมโครงการ “นักสืบสีขาว ต้านยาเสพติด””

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาเที่ยวปราสาทนครหลวง ปราสาทเก่าแก่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ พาเที่ยวปรอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาเที่ยวปราสาทนครหลวง ปราสาทเก่าแก่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”