ผวจ.ปทุมธานี ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 15 ก.พ.64 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รอง ผวจ.ฯ, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, นายวิเชียร พัชรธรรมพันธุ์ อัยการ จ.ปทุมธานี, พ.อ.ชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน.จ.ปทุมธานี, นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สาธารณสุข จ.ปทุมธานี, พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์, จนท.กรมควบคุมโรค, จนท.จัดหางาน และ จนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สง.สาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ในที่ประชุมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปทุมธานี ได้มีมติเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

     1.ปิดตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ รังสิต ต่ออีก 9 วัน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17-25 ก.พ.64 เนื่องจากในการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก โดยมอบให้ นายก อบจ. ปทุมธานี เป็น ผบ.เหตุการณ์พื้นที่

     2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ทั้งสองตลาดออกจากที่พักและให้กักตนเอง (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

     3.ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกัน และควบคุมโรค (Quarantine) เพื่อกักกันในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนี้

     -อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ และอาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดสุชาติ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

     -อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 17,19,21, 23,25,27 และ 29

โดยมอบหมายให้ พล.ต.ต.ชยุตฯ เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดมาตรการในการตั้งจุดคัดกรอง และการเดินทางเข้า-ออกบริเวณตลาดและอาคารดังกล่าว และให้มี จนท.ตำรวจ-ฝ่ายทหาร-ฝ่ายปกครอง และ จนท.สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง

สมชาย/อ๊อด…รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: