สภาแพทย์แผนไทย ยื่นหนังสือร้องนายกฯ เสนอ 5 ทางเลือกพื้นบ้านแก้ปัญหาโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล กลุ่มสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 20 คน นำโดย พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรมช.แรงงาน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านมาร่วมใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19

ทั้งนี้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงสมุนไพรไทย เป็นแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนมานาน เป็นที่ยอมรับและรับรองโดยทางราชการอย่างชัดเจน  จึงเสนอมาตรการ ในการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันการติดเชื้อ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ดังนี้

1. สนับสนุนให้แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้อาการติดเชื้อเพิ่มเสริมจุดประชาชนผู้ด้อยโอกาส ด้วยการเปิดโอกาสให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ได้แก่ สมุนไพรไทยยาแผนไทย และวิชาการแพทย์แผนไทย มาใช้เพื่อสร้างสุขภาพประชาชนให้แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ

2. สนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีความพร้อม เป็นศูนย์กลางในการป้องกันการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย โดยให้บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือทำหน้าที่ประจำในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามมาตรการต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการใช้สมุนไพรเสริมภูมิต้านทานให้มีสุขภาพแข็งแรงเกิดภูมิต้านทานโรคที่ดี

4. เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย หน่วยงานทางกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ร่วมกับแนวทางที่เหมาะสมนำไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว

5. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ…. ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพัฒนาแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทุกฉบับ

สมชาย/อ๊อด..รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: