VIP-Mediz นำรถตรวจ COVID19 ลงพื้นที่ตรวจคณะอาจารย์ มจพ. มจธ. และ สจล. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562

ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ยังคงน่าเป็นห่วง การใช้ชีวิตอ่านเพิ่มเติม “VIP-Mediz นำรถตรวจ COVID19 ลงพื้นที่ตรวจคณะอาจารย์ มจพ. มจธ. และ สจล. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562”

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ร่วมอวยพรวันเกิดภรรยาของ พล.ต.ต.ดร.เสนิต รองผบช.น.

วันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวอ่านเพิ่มเติม “ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ร่วมอวยพรวันเกิดภรรยาของ พล.ต.ต.ดร.เสนิต รองผบช.น.”