นักธุรกิจจิตอาสา ประธานคณะที่ปรึกษาตำรวจกองบัญชาการตำรวจภาค 2 ส่งมอบอุปกรณ์ด้านจราจร ในโครงการถนนปลอดภัยเริ่มที่คุณ กว่า 3 ล้านบาท ตั้งเป้ารนณรงค์ลดอุบัติพื้นที่ตำรวจภาค 2 ให้มากที่สุด

ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2  พล.ต.ท.วีระ จิระวีระอ่านเพิ่มเติม “นักธุรกิจจิตอาสา ประธานคณะที่ปรึกษาตำรวจกองบัญชาการตำรวจภาค 2 ส่งมอบอุปกรณ์ด้านจราจร ในโครงการถนนปลอดภัยเริ่มที่คุณ กว่า 3 ล้านบาท ตั้งเป้ารนณรงค์ลดอุบัติพื้นที่ตำรวจภาค 2 ให้มากที่สุด”

เปตอง “โครงการเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 5 ที่ ตราด เจอผลกระทบ “โควิด-19” เลื่อนจัดไม่มีกำหนด

ตามที่สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหอ่านเพิ่มเติม “เปตอง “โครงการเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 5 ที่ ตราด เจอผลกระทบ “โควิด-19” เลื่อนจัดไม่มีกำหนด”