“มาดามหยก” ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินและ หัวหน้าสาขาภาคเหนือ  ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง มอบให้ “พรรครวมแผ่นดิน” ยืนยันจะทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

         &อ่านเพิ่มเติม ““มาดามหยก” ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินและ หัวหน้าสาขาภาคเหนือ  ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง มอบให้ “พรรครวมแผ่นดิน” ยืนยันจะทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป”