“บุญรุ่ง เต๋งจงดี”ขอบันทึกภาพวันสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง  เก็บไว้ในความทรงจำไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร

         &อ่านเพิ่มเติม ““บุญรุ่ง เต๋งจงดี”ขอบันทึกภาพวันสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง  เก็บไว้ในความทรงจำไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร”

“เกียรติภูมิ สิริพันธุ์” ขอใช้ประสบการณ์ทางธุรกิจ ดันคนไทยได้ถือหุ้นบริษัทพลังงาน เพื่อเป็นเจ้าของเอง และลดภาระประชาชน

         &อ่านเพิ่มเติม ““เกียรติภูมิ สิริพันธุ์” ขอใช้ประสบการณ์ทางธุรกิจ ดันคนไทยได้ถือหุ้นบริษัทพลังงาน เพื่อเป็นเจ้าของเอง และลดภาระประชาชน”