กินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนบ้านวังส้มซ่า ริมน้ำน่าน เมืองพิษณุโลก กราบบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม

         &อ่านเพิ่มเติม “กินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนบ้านวังส้มซ่า ริมน้ำน่าน เมืองพิษณุโลก กราบบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิม”

ประธานชมรม พสบ.ทบ.คนใหม่  สานต่อโครงการสำคัญของกองทัพบก จัดทำธงชาติ 2,000 ผืน

             ประธานชมรม พสบ.ทบ.คนใหม่  สานต่อโครงการสำคอ่านเพิ่มเติม “ประธานชมรม พสบ.ทบ.คนใหม่  สานต่อโครงการสำคัญของกองทัพบก จัดทำธงชาติ 2,000 ผืน”