DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

               สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)อ่านเพิ่มเติม “DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

ReTain M.Entertain(RT) บินลัดฟ้าจับมือเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรเอกชนไทย-เกาหลีใต้

         &อ่านเพิ่มเติม “ReTain M.Entertain(RT) บินลัดฟ้าจับมือเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรเอกชนไทย-เกาหลีใต้”

Asia International Hemp Expo เผยความพร้อม ปักหมุดประเทศไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชง !!  เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

               (8 พ.ย. 65) สมาคมการค้าอุคสาหกรรมกัญชงไทอ่านเพิ่มเติม “Asia International Hemp Expo เผยความพร้อม ปักหมุดประเทศไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชง !!  เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

UPF-THAILAND : ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยานเพื่อการกุศล ปั่นชิวๆ ชมวิวสวยๆรายได้จากการจัดงานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

งานปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ Peace Road Thailand 2022 &#อ่านเพิ่มเติม “UPF-THAILAND : ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยานเพื่อการกุศล ปั่นชิวๆ ชมวิวสวยๆรายได้จากการจัดงานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน”