สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอามระดิษฐ์ ที่ได้สูญเสีย นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์  อายุ 92 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

🙏สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565  เวลา 17.30 น. ณ ศาลา 16 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) และ. พิธีฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00 น. ณ เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน)                                                

🙏 ด้วยคุณความดีและคุณูปการที่นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ ผู้วายชนม์ ท่านได้ทำไว้เมื่อยังมีชีวิต เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในปี 2540 และอุปนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ท่านเป็นผู้ที่วางระบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานของสมาคมฯ โครงสร้างการจัดทำหลักสูตรอบรมต่างๆรวมถึงการวางระเบียบการออกหนังสือเอกสาร ในรูปแบบราชการ                   

🙏จึงขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์สมาคมฯ ร่วมไว้อาลัย และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สมาคมแพทย์ไทยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: