สสท.หนุน งบประมาณ สสจ.จันทบุรีจัดสัมมนาการ ฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง

(วันที่ 8 พฤษภาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จอ่านเพิ่มเติม “สสท.หนุน งบประมาณ สสจ.จันทบุรีจัดสัมมนาการ ฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง”

สส.ชสอ.โชว์ศักยภาพ สัมมนาสมาชิก 4 ภูมิภาคประจำปี 2565 เชิญปรเมศวร์ บรรยาย กฎหมายการบริหารสหกรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สอ่านเพิ่มเติม “สส.ชสอ.โชว์ศักยภาพ สัมมนาสมาชิก 4 ภูมิภาคประจำปี 2565 เชิญปรเมศวร์ บรรยาย กฎหมายการบริหารสหกรณ์”