“เพชร กรุณพล” ปล่อยวลีเด็ด “ก้มโค้งให้ประชาชน ยืนตรงต่อหน้าเผด็จการ”

               ก่อนจะเริ่มปราศรัยใหญ่เป็นครั้งแรก “เพชรอ่านเพิ่มเติม ““เพชร กรุณพล” ปล่อยวลีเด็ด “ก้มโค้งให้ประชาชน ยืนตรงต่อหน้าเผด็จการ””