งานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

         วันเสาอ่านเพิ่มเติม “งานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ”