องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกดาวพงศ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังห้องรัตนจันทรสรวรคุรุ  ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ

ในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ ช่วง วรปฺญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง

ซึ่งมรณะภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศิริอายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๗

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: