บิ๊กโจ๊ก และรอง ผบช.ภ.๘ ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาโตงไชยาราม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันพระ)  ขอน้อมนำมหาบุญ มหอ่านเพิ่มเติม “บิ๊กโจ๊ก และรอง ผบช.ภ.๘ ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาโตงไชยาราม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง “