มอบ 100,000,000 บาท โครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับ บ.พุทธธรรมประกันภัย มอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ ให้กับสอ.ขนส่งมวลชนกรุงเทพทุกท่าน

 วันที่ 8​  มีนาคม​  2564 คุณประสิทธิ์ เอ่านเพิ่มเติม “มอบ 100,000,000 บาท โครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับ บ.พุทธธรรมประกันภัย มอบกรมธรรม์โควิด -19 เจอ จ่าย จบ ให้กับสอ.ขนส่งมวลชนกรุงเทพทุกท่าน”

หยุดการ Body shaming ได้ ด้วยความสวยในแบบที่เป็นคุณ

สวยอย่างมั่นใจในรูปแบบของตัวเอง นิยามความสวยของผู้หญิงยอ่านเพิ่มเติม “หยุดการ Body shaming ได้ ด้วยความสวยในแบบที่เป็นคุณ”