พิธีเปิดบ้านพักประจำตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 มี.ค.64 เวลา 10.30 น. พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าออ่านเพิ่มเติม “พิธีเปิดบ้านพักประจำตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ปทุมธานี”