“เชฟหมึกแดง” ยอมรับเป็นเกย์ ไม่เคยคิดปิดบัง

         &อ่านเพิ่มเติม ““เชฟหมึกแดง” ยอมรับเป็นเกย์ ไม่เคยคิดปิดบัง”

แอน จักรพงษ์ มุ่งเดินหน้าไม่ถอยพลักดันกฏหมาย “เปลี่ยนเพศ เปลี่ยนคำนำหน้า”

จากปณิธานอันแน่วแน่ของ “แอน จักรพงษ์” หรือ คุณจักรพงษ์ อ่านเพิ่มเติม “แอน จักรพงษ์ มุ่งเดินหน้าไม่ถอยพลักดันกฏหมาย “เปลี่ยนเพศ เปลี่ยนคำนำหน้า””