ภาพยนตร์  “ผีก็ผีวะ ”  พิชัย  น้อยรอด และผู้กำกับหน้าใหม่  คุณ น็อต – มนตร์มนัน ภูริวิศิษฏ์

         &อ่านเพิ่มเติม “ภาพยนตร์  “ผีก็ผีวะ ”  พิชัย  น้อยรอด และผู้กำกับหน้าใหม่  คุณ น็อต – มนตร์มนัน ภูริวิศิษฏ์”