“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU).. ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)

         &อ่านเพิ่มเติม ““สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU).. ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)”

TTAA ยกขบวนเรื่องเที่ยวครบคุ้มจุใจ จัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 28 ปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทย-นอก

         &อ่านเพิ่มเติม “TTAA ยกขบวนเรื่องเที่ยวครบคุ้มจุใจ จัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 28 ปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทย-นอก”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงานแถลงข่าว “New Directions for growth of Business education 2023 ทิศทางการปรับตัวด้านการบริหารธุรกิจยุคปัจจุบัน”

          อ่านเพิ่มเติม “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงานแถลงข่าว “New Directions for growth of Business education 2023 ทิศทางการปรับตัวด้านการบริหารธุรกิจยุคปัจจุบัน””