TED Fund จับมือ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)  หนุน Startup ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทอ่านเพิ่มเติม “TED Fund จับมือ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)  หนุน Startup ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)”

TED Fund เดินหน้า MOU กับ ผู้ประกอบการ TED Fellow

หลังจากดำเนินการสนับสนุนทุน โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น อ่านเพิ่มเติม “TED Fund เดินหน้า MOU กับ ผู้ประกอบการ TED Fellow”

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรมเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019”

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม จะเป็นประธานจัดงานแถลงข่าว การจัดงอ่านเพิ่มเติม “รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรมเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “TED Fund Grant Day 2019””