TCG social media group หรือ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “Thai Cute Girl” อินฟลูเอนเซอร์กรุ๊ประดับแนวหน้าของเมืองไทย พร้อมเปิดตัว “NFT Application” แรกของโลก

นายพัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ หรือ JT.Wong Founder & CEO อ่านเพิ่มเติม “TCG social media group หรือ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ “Thai Cute Girl” อินฟลูเอนเซอร์กรุ๊ประดับแนวหน้าของเมืองไทย พร้อมเปิดตัว “NFT Application” แรกของโลก”