“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ ทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY

         &อ่านเพิ่มเติม ““ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ ทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY”

“ศาลาเฉลิมกรุง” โหมโรงจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงร่วมจัดกิจกรรมฉลอง 240 ปี กรุงอ่านเพิ่มเติม ““ศาลาเฉลิมกรุง” โหมโรงจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์””

ทำบุญครบรอบ 88 ปี “โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง” พร้อมมอบเงินช่วยเหลือศิลปินอาวุโส

         &อ่านเพิ่มเติม “ทำบุญครบรอบ 88 ปี “โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง” พร้อมมอบเงินช่วยเหลือศิลปินอาวุโส”