May is Pelvic Pain Awareness Month  พฤษภาคมเดือนแห่งการรณรงค์ให้ตระหนักถึงอาการปวดท้องน้อย สัญญาณเตือนที่ผู้หญิงต้องระวัง!!

ปวดท้องน้อย พูดสิ พูดได้ !!! หากคุณกำลังมีอาการเหล่านี้อ่านเพิ่มเติม “May is Pelvic Pain Awareness Month  พฤษภาคมเดือนแห่งการรณรงค์ให้ตระหนักถึงอาการปวดท้องน้อย สัญญาณเตือนที่ผู้หญิงต้องระวัง!!”

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน ๒๕,๖๐๐ โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อ่านเพิ่มเติม “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน ๒๕,๖๐๐ โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔”

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวบริการ “เพทเอ็มอาร์ไอ PET/MRI Biograph mMR 3 Tesla” แห่งแรกในไทย รวมนวัตกรรมด้านภาพวินิจฉัยครบจบในที่เดียว – One-Stop Shop Imaging

         &อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวบริการ “เพทเอ็มอาร์ไอ PET/MRI Biograph mMR 3 Tesla” แห่งแรกในไทย รวมนวัตกรรมด้านภาพวินิจฉัยครบจบในที่เดียว – One-Stop Shop Imaging”

“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แว่นท็อปเจริญ ทราบดีว่าแว่นหน้ากาก Face Shield ยังเป็นสอ่านเพิ่มเติม ““แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

คลินิกจักษุและคลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “รักษ์นี้เพื่อตาและผิว” รณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพดวงตาและผิวพรรณทุกช่วงวัยสู่ชุมชน

คลินิกจักษุและคลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์  ฉลองครบรอบ 10อ่านเพิ่มเติม “คลินิกจักษุและคลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “รักษ์นี้เพื่อตาและผิว” รณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพดวงตาและผิวพรรณทุกช่วงวัยสู่ชุมชน”

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัว“ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” อัจฉริยะแห่งการผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัว“ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮอ่านเพิ่มเติม “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัว“ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” อัจฉริยะแห่งการผสมผสานสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก”

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ระบบประสาทและหัวใจ เปิดตัวเครื่อง “ดิจิทัลเพทซีที” เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็งอ่านเพิ่มเติม ” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พลิกโฉมนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ระบบประสาทและหัวใจ เปิดตัวเครื่อง “ดิจิทัลเพทซีที” เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย”